Om Oss

 Jag heter Karl-Gustaf Hedberg och gör naturfilm.

Färdiga produktioner:

"Tillbaka till mina barndomsmarker" -ett återvändande till mina hemmamarker där jag får uppleva orr-och tjäderspel mm.

stillbild-11-1.jpg

 

"På tröskeln till Sarek" - en längtan efter ett friare liv tar mig till ett av vårt lands naturskönaste platser, Laitauredeltat. 

aut-0053.jpg

 

 "Nordanskog" - det är i nationalparker och reservat som vi kan få en glimt av den ursprungliga storskogen som tidigare täckte stora delar av norrbotten.

 

 

 

"Björnspaning i östra Finland" Filmen är inspelad på gränsen mellan östra Finland och Ryssland i "ingemansland". Där strövar björn och varg fritt.